Så hvordan går det med Henriette i dag, nesten ett år etter? 

Vi finner Henriette på samme butikk, i samme uniform på Meny Nanset, og med det samme flotte smilet! Samtidig har mye annet forandret seg siden vi skrev om henne sist; hun har fått mer ansvar og hvor målet på sikt er om Henriette kan bli en ordinær ansatt.

Henriette sammen med ny daglig leder  Andreas Braathen. Foto: Åshild BlikstadBilde: Henriette sammen med ny daglig leder Andreas Braathen. Foto: Åshild Blikstad

Henriette snakker med engasjement om hvor viktig det er at hennes arbeidsgiver og hovedkontakt Ann Helen Klipper hos Meny, har tro på henne og ønsker at hun også skal lykkes. De har god kommunikasjon seg imellom, noe som Henriette også mener nøkkelen til at samarbeidet fungerer så godt. Sammen jobber de strategisk for at hun skal få testes ut i arbeidsoppgaver og arbeidstider som en ordinær ansatt. I tillegg jobber de aktivt med at hun skal bli mer selvstendig i arbeidsoppgavene, samt få mer ansvar.

De har latt meg få prøve og feile, gitt meg flere utfordringer, mer ansvar og viktige oppgaver, sier Henriette

Videre forteller hun at det er viktig å kunne bevise at man kan klare å stå i ordinært arbeid selv med utfordringer. Det handler om å få sjansen. Det å bli trodd på. Hun er klar på at det er mange som ikke klarer å stå i ordinært arbeid, og da er det riktig for dem å være ufør og kunne få mulighet til jobb via tilrettelagt arbeid.

Det viktigste er at sjansen må likevel ligge der –  om man ønsker å prøve seg – så kan man få den muligheten og det betyr så mye.

Henriette er tydelig på hva hun ønsker og vil, og da har det også vært lettere å kunne sammen se på hvilke muligheter som kan være tilgjengelig.

«Jeg er en person som sier 'ja' og ønsker å prøve meg fram, og det er gøy!» sier Henriette.

Henriette trives med å få flere ansvarsoppgaver. Foto: Åshild BlikstadBilde: Henriette trives med å få flere ansvarsoppgaver. Foto: Åshild Blikstad