Vi leverer tidenes beste resultat på overgang til arbeid og utdanningi AFT–noe som er blant de beste i vår region og i Norge. iVekst blir kåret til årets vekstbedrift av egen bransjeforening, og får velfortjent oppmerksomhet for å være i front nasjonalt med karriereutvikling hos arbeidstakere i tilrettelagt arbeid –med et mangfold av arenaer og arbeidsoppgaver både internt og eksternt. Dette støtter opp om vår ambisjon på å være ledende på å skape et mer inkluderende samfunn gjennom at mennesker får jobb og står i jobb.

I tillegg til å levere meget gode faglige resultater, har det faglige innholdet i AFT vært gjenstand for evaluering av NAV Vestfold og Telemark med gode tilbakemeldinger på vår leveranse.

Vi skal skape morgendagens arbeidsinkludering!

2021 er året da Kopano AS ble etablert –en allianse av offentlig eide arbeid-og inkluderingsbedrifter. Etablert forå skape et arbeidsliv med plass og muligheter for alle. iFokus og iVekst er Kopano-partnere, og får gjennom alliansen tilgang på digital utvikling, tilgjengelige tjenester, kvalitetssikring og kompetanse – alt for at flere skal komme i jobb og stå i jobb.

Selskapet fremstår også i ny drakt ved inngangen til 2022.

Ny profil og nye nettsider skal bidra til å gjøre budskapet vårt tydeligere, informasjon mer tilgjengelig og vår kultur enda sterkere.

Vi gjør drømmer mulig

Vi er ydmyke for oppdraget vi har fått, og er takknemlige for at vi hver dag kan gå på jobb for å arbeide systematisk og energisk for å realisere vår visjon Vi gjør drømmer mulig – for jobbsøkere, arbeidstakere og kunder.

I årsrapporten for 2021 vil vi først gi en kort oversikt for hele iFokus-konsernet før det vil konsentreres inn mot iFokus AS og iVekst AS som forhåndsgodkjente tiltaksleverandører til NAV. Her vil krav til momenter i årsrapporten til NAV besvares. Deretter vil det gis noen samlede oversikter for begge leverandørene der det er naturlig.  

Les Årsrapporten til NAV for 2021 (PDF, 2MB)