Vi er takknemlig for det samarbeidet vi har med Nav-kontorene, næringslivet og andre samarbeidspartnere i jobben med å hjelpe flest mulig til å få jobb og stå i jobb. 

Det gjøres mye bra arbeid - det vises raushet - og løsningsfokus for å kunne hjelpe personen som står utenfor arbeidslivet. 

For å kunne gjøre drømmer mulig, må vi tro på mennesket vi har foran oss. 

Gjennom partnerskapet med Kopano.no har vi nå et samarbeid med forskningssenteret Væksthuset i Danmark. Fra en av deres forskningsrapporter viser hvor viktig det er å ha troen på menneskene vi jobber med, for at de skal kunne lykkes med å komme ut i arbeid. Dette er også en grunnleggende holdning vi i iFokus konsernet har og som er gjennomgående i alle ledd av leveranser. 

Arbeid er helt sentralt i å bekjempe fattigdom

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte en rapport for ett år siden: «Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2022». Her vises det blant annet til hvor stor andel som har lavinntekt (11 %), utviklingen i lavinntekt, hvilke grupper som oftest har lavinntekt, og mye mer.

På side 47 står bl.a. følgende: «Blant alle personer som var i alderen 25 til 65 år og som hadde tilhørt en husholdning uten noen yrkestilknyttede i en treårsperiode, hadde nær halvparten (48 prosent) vedvarende lavinntekt i 2020».

Er du arbeidsgiver eller jobbsøker og har spørsmål om karriere, må du gjerne ta kontakt med oss!