For noen ligger dette synlig og lett å oppdage, og hos andre må vi jobbe mer for at personen selv oppdager og innser sin egen verdi. I dette øyeblikket skjer det noe magisk - og veien mot målet og drømmen virker plutselig oppnåelig. Selv om det kan være en lang vei å gå, så er likevel sjansen der- og det er det eneste som betyr noe. 

Vi er heldige som får møte mange mennesker og får ta en del i livet deres, og hvor vi sammen jobber for å gjøre drømmen mulig.

Hva drømmer du egentlig om?

For noen er dette et stort og komplekst spørsmål, men for andre er det lettere å svare. Vi mennesker er forskjellig og det er også hva vi definerer som en drømmejobb eller utdanning.  Det som er lett oppnåelig jobb for noen, kan for andre med andre forutsetninger, oppleves som uvirkelig. 

Verdifull samarbeid med bedrifter 

For at vi skal ha en mulighet til å gjennomføre vår jobb og få til de gode resultatene, så er vi avhengig av et næringsliv som er rause og er med på å skape muligheter. Her opplever vi å ha et godt samarbeid med bedriftene vi er i kontakt med, tar i mot oss med åpne armer. I tillegg er det mange som tar direkte kontakt med oss, med arbeidsmuligheter og hvor vi bistår med å finne en god match. 

Så vi er godt fornøyde med resultatet fra året 2022, hvor vi har hjulpet 224 mennesker ut i arbeid eller utdanning, og vi ser fram mot et godt 2023, med enda flere gode løsninger for menneskene, bedriftene og samfunnet.